W sprawie:
zmiany uchwały Nr VI-44/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XII-116/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia