W sprawie:
zmiany uchwały Nr XII-114/2019 z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI-58/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Data uchwały:
2019-10-24

Numer uchwały:
XIII-137/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia