W sprawie:
przejęcia od Gminy Radzymin zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Data uchwały:
2019-10-24

Numer uchwały:
XIII-142/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia