W sprawie:
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Data uchwały:
2019-10-24

Numer uchwały:
XIII-148/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia