W sprawie:
wyrażenia zgody na najem nieruchomości

Data uchwały:
2020-01-23

Numer uchwały:
XVII-14/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia