W sprawie:
zmiany uchwały Nr L-49/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Data uchwały:
2020-05-28

Numer uchwały:
XX-29/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia