W sprawie:
ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Data uchwały:
2020-09-14

Numer uchwały:
XXIII-136/2020

Podjęta przez:
Radę miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia