W sprawie:
odwołania wyborów do organów Sołectwa Mostówka w Gminie Wołomin

Data uchwały:
2020-10-22

Numer uchwały:
XXIV-158/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia