Numer sprawy:
WU.6721.8.2020

Data założenia:
2022-05-24

Temat:
Wyłożenie do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo -produkcyjnego we wsi Stare Srabie.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Wyłożenie w dniach 25 maja 2022 r. - 17 czerwca 2022 r.

Termin składania uwag upływa 11 lipca 2022 r.