Data posiedzenia:
2022-07-01

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany w uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2022-2038;
3) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin;
4) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;
5) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie SP. z o.o.;
6) wyrażenia zgody na najem nieruchomości;
7) wyrażenia zgody na najem nieruchomości;
8) wyrażenia zgody na najem nieruchomości.
4. Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Wyniki głosowań oraz nagranie z sesji dostępne są na stronie internetowej: https: //wolomin.esesja.pl/