Urząd Miejski w Wołominie
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel: 22 763 30 00
fax: 22 763 30 66

um@wolomin.org.pl


Burmistrz Wołomina
Elżbieta Radwan
sekretariat
tel: 22 763 30 65, pok. 107

sekretariat@wolomin.org.pl

Zastępca Burmistrza ds. technicznych
Dariusz Szymanowski
sekretariat
tel: 22 763 30 65, pok. 107

sekretariat@wolomin.org.pl

Zastępca Burmistrza ds. społecznych
Łukasz Marek
sekretariat
tel: 22 763 30 60, pok. 108

sekretariat@wolomin.org.pl

Skarbnik Gminy
Bożena Wielgolaska tel: 22 763 30 34, pok. 112

skarbnik@wolomin.org.pl

Sekretarz Gminy
Małgorzata Izdebska
sekretariat
tel: 22 763 30 60, pok. 108

sekretarz@wolomin.org.pl

Biuro Rady Miejskiej
tel: 22 763 30 25, pok. 103

Przewodniczący Rady
Marek Górski

Wiceprzewodnicząca Rady
Katarzyna Pazio

biurorady@wolomin.org.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik
tel: 22 763 30 12, COM stan. 14
Urodzenia
tel: 22 763 30 14, COM stan. 15
Zgony
tel: 22 763 30 15, COM stan. 16

usc@wolomin.org.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik
tel: 22 763 30 78, pok. 322

Dowody
tel: 22 763 30 81/82, COM stan. 4, 5, 6

Sprawy meldunkowe
tel: 22 763 30 83/84, COM stan. 7, 8

Dyscyplina meldunkowa
tel: 22 763 30 78, pok. 322

arkadiusz.zacheja@wolomin.org.pl

wo@wolomin.org.pl

Wydział Organizacji Urzędu
Naczelnik
tel: 22 763 30 32, pok. 102

Skargi
tel: 22 763 30 32, pok. 102

wou@wolomin.org.pl

Biuro Rady Miejskiej
tel: 22 763 30 25, pok. 103

Kancelaria Ogólna Urzędu

tel: 22 763 30 01/04, Centrum Obsługi Mieszkańców (COM)

um@wolomin.org.pl

Wydział Mediów i Komunikacji
Naczelnik
tel: 22 763 30 74, pok. 315

tel: 22 763 30 05, pok. 315

redakcja@wolomin.org.pl

Wydział Polityki Społecznej

Naczelnik
tel: 22 763 30 96, pok. 209

 Kierownik Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz projektów społecznych

tel: 22 763 30 72, pok. 211

tel: 22 763 30 24/76, pok. 211

dialog@wolomin.org.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik
tel: 22 763 30 22, pok. 205

 

Wydział Opłat i Podatków Lokalnych
Naczelnik
tel: 22 763 30 36, pok. 120

Podatki
tel: 22 763 30 37/39/91, pok. 119, 121, 122, 122A

tel: 22 763 30 91, BOM stan. 9, 10

Kasa
tel: 22 763 30 41, BOM stan. 11

Sprawy dot. opłaty za gospodarkę odpadami
tel: 22 763 30 48, pok. 118

Windykacja należności podatkowych
tel: 22 763 30 38/56, pok. 202

agnieszka.mikulska@wolomin.org.pl

Wydział Finansów i Budżetu
Naczelnik
tel: 22 763 30 34, pok. 112

Dochody budżetowe

tel: 22 763 30 33, pok. 115

Opłata skarbowa

tel: 22 763 30 30, pok. 115a

Wydatki gminy

tel: 22 763 30 31, pok. 114

Budżet gminy

tel: 22 763 30 29, pok. 111

Windykacja należności niepodatkowych

tel: 22 763 30 40, pok. 110

skarbnik@wolomin.org.pl

Wydział Ochrony Środowiska

Naczelnik

tel: 22 763 30 00 wew. 251, pok. 323

tel: 22 763 30 18, pok. 304

tel: 22 763 30 20, pok. 303

tel: 22 763 30 00 wew. 223, pok. 322


Wydział Gospodarowania Odpadami

Naczelnik
tel: 22 763 30 19, pok. 305

tel: 22 763 30 47, pok. 306

odpady@wolomin.org.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik
tel: 22 763 30 87, pok. 217

Geodezja
tel: 22 763 30 85/86/89/90, pok. 218, 219

Gospodarka Mieszkaniowa
tel: 22 763 30 50, pok. 216

wggn@wolomin.org.pl

Wydział Urbanistyki
Naczelnik
tel: 22 763 30 77, pok. 213

Urbanistyka - warunki zabudowy
tel: 22 763 30 11/53/55, pok. 212

Plany Miejscowe
tel: 22 763 30 45/51, pok. 214

Uwaga, czwartek jest dniem pracy wewnętrznej Wydziału Urbanistyki (prosimy interesantów o kontakt w pozostałe dni pracy Urzędu).

wu@wolomin.org.pl

Wydział Inwestycji
Naczelnik
tel: 22 763 30 42, pok. 207

Inwestycje
tel: 22 763 30 94/44/43, pok. 208, 206

wi@wolomin.org.pl

Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
tel: 22 763 30 88/80, pok. 220, 222

dotacje@wolomin.org.pl

Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji
Naczelnik
tel: 22 763 30 17, pok. 202

tel: 22 763 30 00 wewn. 245, pok. 202

rewitalizacja@wolomin.org.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
tel: 22 763 30 71, pok. 221

przetargi@wolomin.org.pl

Wydział Kadr
Kadry
tel: 22 763 30 27, pok. 320

Płace
tel: 22 763 30 06, pok. 321

wk@wolomin.org.pl

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy
tel: 22 763 30 70, BOM stan. 12, 13

Wydział Administracji
Naczelnik
tel: 22 763 30 02, pok. 316

tel: 22 763 30 03/09, pok. 317, 318

wa@wolomin.org.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej

Naczelnik

tel. 22 763 30 95, pok. 19

Oświetlenie, utrzymanie porządku

tel. 22 763 30 92, pok. 20

Melioracje

tel. 22 763 30 92, pok. 20

Infrastruktura

tel. 22 763 30 92, pok. 20

Punkt zapytań i interwencji Mieszkańców

tel: 22 763 30 61, parter Centrum Obsługi Mieszkańców (COM)

gospodarka.komunalna@wolomin.org.pl