W sprawie:
uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Oczyszczania

Data uchwały:
2011-03-24

Numer uchwały:
IV-34/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia