W sprawie:
zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Wołomin

Data uchwały:
2011-06-30

Numer uchwały:
VI-60/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego