W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011

Data uchwały:
2011-08-31

Numer uchwały:
VII-80/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego