Godziny przyjeć interesantów przez Burmistrza Wołomina


Poniedziałki w godz.13.00- 18.00


Pokój nr 107


Urząd Miejski w Wołominie, 05-200 Wołomin, Ogrodowa 4