W sprawie:
powołania Rady Muzeum przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

Data uchwały:
2012-09-19

Numer uchwały:
XIX-73/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia