W sprawie:
zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Wołominie i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie

Data uchwały:
2012-10-29

Numer uchwały:
XX-96/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia