W sprawie:
uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2013 - 2018 dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, ul. Graniczna 1

Data uchwały:
2012-10-29

Numer uchwały:
XX-92/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia