W sprawie:
przyjęcia Programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Data uchwały:
2012-11-28

Numer uchwały:
XXI-108/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia