W sprawie:
udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Narcyzowej 4

Data uchwały:
2013-02-20

Numer uchwały:
XXIV-23/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia