W sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Wołomin za 2012 rok

Data uchwały:
2013-06-26

Numer uchwały:
XXIX-63/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia