W sprawie:
współdziałania z gminą Tłuszcz w zakresie organizacji dowożenia osób niepełnosprawnych w 2014 roku

Data uchwały:
2013-11-20

Numer uchwały:
XXXIII-107/2013

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia