W sprawie:
wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy wołomin

Data uchwały:
2013-11-20

Numer uchwały:
XXXIII-118/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego