W sprawie:
powołania Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
IV-11/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia