W sprawie:
kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin

Data uchwały:
2015-02-26

Numer uchwały:
V-15/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.