1. MARIUSZ  KOBUS - Przewodniczący Zarządu Osiedla

2. MAGDALENA  STUPAK - Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla

3. ZBIGNIEW  ZIEMNKIEWICZ - Członek Zarządu Osiedla

4. RYSZARD  HAN - Członek Zarządu Osiedla

5. EWA  KUCH - Członek Zarządu Osiedla