1. Mariusz Kobus - Przewodniczący Rady Osiedla

2. Magdalena Stupak - Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla

3. Ryszard han

4. Rafał Kozłowski

5. Jacek szymański

6. Wojciech Górski

7. Jacek chrustowski

8. Krystyna Sobieska

9. Ireneusz Grochowski

10. Zbigniew Ziemkiewicz

11. Zbigniew walaszczyk

12. Tomasz Krysik

13. Dominik Żochowski

14. Paweł Trochim

15. Ewa Kuch