W sprawie:
ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Wołominie

Data uchwały:
2011-03-24

Numer uchwały:
IV-26/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia