W sprawie:
ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania

Data uchwały:
2011-06-30

Numer uchwały:
VI-76/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia