W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2011-2032

Data uchwały:
2011-08-31

Numer uchwały:
VII-81/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia