W sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrtza Wołomnina

Data uchwały:
2011-11-30

Numer uchwały:
X-123/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia