Numer sprawy:


Data założenia:
2012-02-27

Temat:
Prognoza oddziaływania na środowisko Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołomin

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi: