W sprawie:
przystąpienia Gminy Wołomin do dalszej realizacji projektu systemowego "Wołomińskie szanse - powrót do aktywności" w latach 2012 - 2014 w ramach priorytetu VII, Podziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Data uchwały:
2012-04-25

Numer uchwały:
XV-37/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia