W sprawie:
przyjecia Programu Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Wołomin na lata 2012-2014

Data uchwały:
2012-05-31

Numer uchwały:
XVI-47/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia