W sprawie:
podziału gminy Wołomin na stałe okregi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Data uchwały:
2012-10-29

Numer uchwały:
XX-95/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia