W sprawie:
przyjęcia do realizacji "Programu działań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Wołomin na rok 2013"

Data uchwały:
2013-01-23

Numer uchwały:
XXIII-5/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia