W sprawie:
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin

Data uchwały:
2013-04-24

Numer uchwały:
XXVII-41/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku.