W sprawie:
emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Data uchwały:
2013-08-30

Numer uchwały:
XXXI-76/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia