W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia

Data uchwały:
2013-11-20

Numer uchwały:
XXXIII-105/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia